Využijte dopravu ZDARMA na všechny bateriové stanice!

Ochrana osobních údajů

Pro níže uvedené účely v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je správcem osobních údajů:
STABLECAM s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, IČ: 06155952 pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, případně pro účely zasílání obchodních informací a sdělení

Osobní údaje poskytnuté při vytvoření objednávky nebo registraci (jméno, příjmení, adresa, email, telefon, případně IČO a DIČ) jsou zpracovány za účelem vyřízení objednávky, komunikace se zákazníkem, poskytnutí výhod registrovaného členství, případně pro účely zasílání obchodních sdělení.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné udělit i odvolat prostřednictvím webového rozhraní nezávisle na vytvoření objednávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu do jeho odvolání. Odvoláním souhlasu zároveň zaniká registrované členství v internetovém obchodě a nárok na výhody s ním spojené.

V případě vytvoření objednávky bez registrace, vzniká oprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění práv a povinností z kupní smlouvy a to pouze na dobu nezbytně nutnou (vymezenou podmínkami daného zpracování a právními předpisy).

Registrovaný člen bere na vědomí, že má v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva vyplývající z § 21 Zákona, zejména právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokaci a vymazání.

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám kromě dopravce.